Polish (Poland)

Zmiana wysokości wynagrodzeń w 2024 r. w Polsce

Zmiana wysokości wynagrodzeń w 2024 r. w Polsce

Zmiana wysokości wynagrodzeń w 2024 r. w Polsce

Polska od dawna przyciąga obcokrajowców pragnących zmienić swoje życie. Oprócz wspaniałej przyrody i imponującej architektury, pracowników z całego świata urzeka perspektywa osiedlenia się w kraju, który ceni sobie prawa pracownicze. 

Jednym z takich podstawowych praw jest stały wzrost wynagrodzeń w celu zapewnienia obywatelom godnych warunków życia. 

Polska regularnie podnosi wynagrodzenia dwa razy w roku. Na przykład wynagrodzenie pracownika fizycznego, który otrzymuje w Polsce płacę minimalną, wzrosło co najmniej do 4242 zł brutto miesięcznie lub 27,70 zł brutto za godzinę w 2024 roku. Począwszy od 1 lipca 2024 r. płace pracowników ulegną zmianie i zostaną ustalone na poziomie 4300 zł brutto miesięcznie lub 28,10 zł brutto za godzinę. 

Czego spodziewać się w styczniu 2025 roku? Na pewno można spodziewać się nowych stawek wyższych nawet o 8,1% w stosunku do poprzedniego roku, co przełoży się na ok. 4500-4600 zł brutto miesięcznie.  

To samo dotyczy kategorii pracowników umysłowych, pracowników branży zawodowych, w których dominują kobiety oraz innych zawodów. Podwyżki wynagrodzeń są regulowane głównie przez pracodawców w Polsce, jednakże Urząd Pracy nie zatwierdzi oferty pracy dla specjalisty, jeśli oferta wynagrodzenia nie spełnia ogólnych standardów. 

Imigranci nie powinni obawiać się, że nie będą podlegać tej zasadzie, ponieważ nie mówimy o czystej statystyce, ale o decyzji Rady Ministrów. Regularne podwyżki płac podlegają stałym regulacjom, stając się jednym z podstawowych warunków uzyskania karty czasowego pobytu i nakładając ograniczenia na pracodawców.  

EEJ ceni swoich pracowników i zapewnia godne wynagrodzenie każdemu specjaliście zatrudnianemu za pośrednictwem naszych ofert. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o swojej przyszłej pracy!

Polska od dawna przyciąga obcokrajowców pragnących zmienić swoje życie. Oprócz wspaniałej przyrody i imponującej architektury, pracowników z całego świata urzeka perspektywa osiedlenia się w kraju, który ceni sobie prawa pracownicze. 

Jednym z takich podstawowych praw jest stały wzrost wynagrodzeń w celu zapewnienia obywatelom godnych warunków życia. 

Polska regularnie podnosi wynagrodzenia dwa razy w roku. Na przykład wynagrodzenie pracownika fizycznego, który otrzymuje w Polsce płacę minimalną, wzrosło co najmniej do 4242 zł brutto miesięcznie lub 27,70 zł brutto za godzinę w 2024 roku. Począwszy od 1 lipca 2024 r. płace pracowników ulegną zmianie i zostaną ustalone na poziomie 4300 zł brutto miesięcznie lub 28,10 zł brutto za godzinę. 

Czego spodziewać się w styczniu 2025 roku? Na pewno można spodziewać się nowych stawek wyższych nawet o 8,1% w stosunku do poprzedniego roku, co przełoży się na ok. 4500-4600 zł brutto miesięcznie.  

To samo dotyczy kategorii pracowników umysłowych, pracowników branży zawodowych, w których dominują kobiety oraz innych zawodów. Podwyżki wynagrodzeń są regulowane głównie przez pracodawców w Polsce, jednakże Urząd Pracy nie zatwierdzi oferty pracy dla specjalisty, jeśli oferta wynagrodzenia nie spełnia ogólnych standardów. 

Imigranci nie powinni obawiać się, że nie będą podlegać tej zasadzie, ponieważ nie mówimy o czystej statystyce, ale o decyzji Rady Ministrów. Regularne podwyżki płac podlegają stałym regulacjom, stając się jednym z podstawowych warunków uzyskania karty czasowego pobytu i nakładając ograniczenia na pracodawców.  

EEJ ceni swoich pracowników i zapewnia godne wynagrodzenie każdemu specjaliście zatrudnianemu za pośrednictwem naszych ofert. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o swojej przyszłej pracy!

Polska od dawna przyciąga obcokrajowców pragnących zmienić swoje życie. Oprócz wspaniałej przyrody i imponującej architektury, pracowników z całego świata urzeka perspektywa osiedlenia się w kraju, który ceni sobie prawa pracownicze. 

Jednym z takich podstawowych praw jest stały wzrost wynagrodzeń w celu zapewnienia obywatelom godnych warunków życia. 

Polska regularnie podnosi wynagrodzenia dwa razy w roku. Na przykład wynagrodzenie pracownika fizycznego, który otrzymuje w Polsce płacę minimalną, wzrosło co najmniej do 4242 zł brutto miesięcznie lub 27,70 zł brutto za godzinę w 2024 roku. Począwszy od 1 lipca 2024 r. płace pracowników ulegną zmianie i zostaną ustalone na poziomie 4300 zł brutto miesięcznie lub 28,10 zł brutto za godzinę. 

Czego spodziewać się w styczniu 2025 roku? Na pewno można spodziewać się nowych stawek wyższych nawet o 8,1% w stosunku do poprzedniego roku, co przełoży się na ok. 4500-4600 zł brutto miesięcznie.  

To samo dotyczy kategorii pracowników umysłowych, pracowników branży zawodowych, w których dominują kobiety oraz innych zawodów. Podwyżki wynagrodzeń są regulowane głównie przez pracodawców w Polsce, jednakże Urząd Pracy nie zatwierdzi oferty pracy dla specjalisty, jeśli oferta wynagrodzenia nie spełnia ogólnych standardów. 

Imigranci nie powinni obawiać się, że nie będą podlegać tej zasadzie, ponieważ nie mówimy o czystej statystyce, ale o decyzji Rady Ministrów. Regularne podwyżki płac podlegają stałym regulacjom, stając się jednym z podstawowych warunków uzyskania karty czasowego pobytu i nakładając ograniczenia na pracodawców.  

EEJ ceni swoich pracowników i zapewnia godne wynagrodzenie każdemu specjaliście zatrudnianemu za pośrednictwem naszych ofert. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o swojej przyszłej pracy!

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster