Polish (Poland)

Co oznacza nasze motto „Zatrudnianie jest proste”?

Co oznacza nasze motto „Zatrudnianie jest proste”?

Co oznacza nasze motto „Zatrudnianie jest proste”?

EEJ jako łącznik między firmą a pracownikiem zawsze wyraźnie dostrzega potencjalne możliwości współpracy dla obu stron. Na podstawie potrzeb klienta i kompetencji pracowników, jako agencja pracy, składamy razem elementy układanki. 

Dysponujemy zespołem profesjonalistów oraz własnymi metodami selekcji kandydatów, dzięki czemu proces zatrudnienia jest szybki i skuteczny. Podstawowe wartości naszej firmy definiują doświadczenie pracowników i ostateczne wrażenie o nas jako partnerze dla wielu różnych przedsiębiorstw w całej Europie. Podążając drogą uczciwości, otwartości i różnorodności, dążymy do tego, aby współpraca zawsze przynosiła pozytywne rezultaty.  Z EEJ - zatrudnianie jest naprawdę proste. 

@Anna Bondarenko - Prezes Zarządu 

EEJ jako łącznik między firmą a pracownikiem zawsze wyraźnie dostrzega potencjalne możliwości współpracy dla obu stron. Na podstawie potrzeb klienta i kompetencji pracowników, jako agencja pracy, składamy razem elementy układanki. 

Dysponujemy zespołem profesjonalistów oraz własnymi metodami selekcji kandydatów, dzięki czemu proces zatrudnienia jest szybki i skuteczny. Podstawowe wartości naszej firmy definiują doświadczenie pracowników i ostateczne wrażenie o nas jako partnerze dla wielu różnych przedsiębiorstw w całej Europie. Podążając drogą uczciwości, otwartości i różnorodności, dążymy do tego, aby współpraca zawsze przynosiła pozytywne rezultaty.  Z EEJ - zatrudnianie jest naprawdę proste. 

@Anna Bondarenko - Prezes Zarządu 

EEJ jako łącznik między firmą a pracownikiem zawsze wyraźnie dostrzega potencjalne możliwości współpracy dla obu stron. Na podstawie potrzeb klienta i kompetencji pracowników, jako agencja pracy, składamy razem elementy układanki. 

Dysponujemy zespołem profesjonalistów oraz własnymi metodami selekcji kandydatów, dzięki czemu proces zatrudnienia jest szybki i skuteczny. Podstawowe wartości naszej firmy definiują doświadczenie pracowników i ostateczne wrażenie o nas jako partnerze dla wielu różnych przedsiębiorstw w całej Europie. Podążając drogą uczciwości, otwartości i różnorodności, dążymy do tego, aby współpraca zawsze przynosiła pozytywne rezultaty.  Z EEJ - zatrudnianie jest naprawdę proste. 

@Anna Bondarenko - Prezes Zarządu 

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster