Polish (Poland)

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja

Pośrednictwo pracy to jedna z naszych usług polegająca na pomocy kandydatowi w nawiązaniu kontaktu z przyszłym pracodawcą. W takim przypadku wszelkie formalności związane z zatrudnieniem pracowników leżą po stronie naszego kontrahenta.

Pośrednictwo pracy to jedna z naszych usług polegająca na pomocy kandydatowi w nawiązaniu kontaktu z przyszłym pracodawcą. W takim przypadku wszelkie formalności związane z zatrudnieniem pracowników leżą po stronie naszego kontrahenta.

Pośrednictwo pracy to jedna z naszych usług polegająca na pomocy kandydatowi w nawiązaniu kontaktu z przyszłym pracodawcą. W takim przypadku wszelkie formalności związane z zatrudnieniem pracowników leżą po stronie naszego kontrahenta.

Oferujemy

Oferujemy
Oferujemy
  • Wytypowanie pracownika zgodnie z oczekiwaniami klienta. 

  • Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę typu A dla pracowników zagranicznych. 

  • Pomoc prawną w uzyskaniu Karty Pobytu dla pracowników zagranicznych. 

  • Szybkie zastąpienie pracownika. 

  • Komunikację z pracownikiem w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów, zorganizowane przekazywanie informacji do klienta, wsparcie językowe i kulturowe. 

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster