Polish (Poland)

Wsparcie przy realizacji dużych projektów

Wsparcie przy realizacji dużych projektów

Wsparcie przy realizacji dużych projektów

W EEJ jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom dużą liczbę pracowników przy realizacji dużych projektów poprzez bezpośredni dobór grup osób z danego kraju i sprowadzenie ich do Europy. Posiadamy akredytację POEA (Philippine Overseas Employment Administration), dzięki czemu możemy sprowadzać pracowników bezpośrednio z Filipin w najkrótszym możliwym czasie. Jesteśmy odpowiedzialni za proces rekrutacji, proces wizowy, sprowadzenie pracowników do Europy i pomoc w adaptacji w nowym środowisku pracy. Dodatkowo mamy duże doświadczenie w kwestiach imigracji i legalizacji pracowników z Indii przy wsparciu naszych licencjonowanych partnerów zarejestrowanych w PGE (Protector General of Immigrants). 

W EEJ jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom dużą liczbę pracowników przy realizacji dużych projektów poprzez bezpośredni dobór grup osób z danego kraju i sprowadzenie ich do Europy. Posiadamy akredytację POEA (Philippine Overseas Employment Administration), dzięki czemu możemy sprowadzać pracowników bezpośrednio z Filipin w najkrótszym możliwym czasie. Jesteśmy odpowiedzialni za proces rekrutacji, proces wizowy, sprowadzenie pracowników do Europy i pomoc w adaptacji w nowym środowisku pracy. Dodatkowo mamy duże doświadczenie w kwestiach imigracji i legalizacji pracowników z Indii przy wsparciu naszych licencjonowanych partnerów zarejestrowanych w PGE (Protector General of Immigrants). 

W EEJ jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom dużą liczbę pracowników przy realizacji dużych projektów poprzez bezpośredni dobór grup osób z danego kraju i sprowadzenie ich do Europy. Posiadamy akredytację POEA (Philippine Overseas Employment Administration), dzięki czemu możemy sprowadzać pracowników bezpośrednio z Filipin w najkrótszym możliwym czasie. Jesteśmy odpowiedzialni za proces rekrutacji, proces wizowy, sprowadzenie pracowników do Europy i pomoc w adaptacji w nowym środowisku pracy. Dodatkowo mamy duże doświadczenie w kwestiach imigracji i legalizacji pracowników z Indii przy wsparciu naszych licencjonowanych partnerów zarejestrowanych w PGE (Protector General of Immigrants). 

Oferujemy

Oferujemy
Oferujemy
  • Selekcję grupy kandydatów zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawionym przez klienta  

  • Sprawdzanie umiejętności kandydatów w zagranicznym ośrodku testowym zgodnie ze specyfikacją otrzymaną od klienta 

  • Zatwierdzenie grupy kandydatów, którzy pomyślnie przeszli test kompetencji 

    1. W obecności przedstawiciela klienta  

    2. Za pośrednictwem połączenia wideo lub nagrania wideo za pisemną zgodą kandydata


  • Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów dla kandydatów do podróży do Europy (pozwolenia na pracę i pakiet dodatkowych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o wizę) 

  • Zorganizowanie przyjazdu pracowników do Europy oraz odbioru z lotniska 

  • Ustalenie koordynatora grupy i sfinalizowanie wszystkich obowiązkowych formalności po przylocie.

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster