Polish (Poland)

Zatrudnianie pracowników

Zatrudnianie pracowników

Zatrudnianie pracowników

Jako Agencja Pracy jesteśmy odpowiedzialni za pozyskanie i rekrutację pracowników z uwzględnieniem potrzeb kontrahenta oraz oddelegowanie ich do pracy u naszego kontrahenta na podstawie naszej listy płac. Zajmujemy się również wszystkimi ważnymi kwestiami formalnymi.

Jako Agencja Pracy jesteśmy odpowiedzialni za pozyskanie i rekrutację pracowników z uwzględnieniem potrzeb kontrahenta oraz oddelegowanie ich do pracy u naszego kontrahenta na podstawie naszej listy płac. Zajmujemy się również wszystkimi ważnymi kwestiami formalnymi.

Jako Agencja Pracy jesteśmy odpowiedzialni za pozyskanie i rekrutację pracowników z uwzględnieniem potrzeb kontrahenta oraz oddelegowanie ich do pracy u naszego kontrahenta na podstawie naszej listy płac. Zajmujemy się również wszystkimi ważnymi kwestiami formalnymi.

Do naszych obowiązków należy

Do naszych obowiązków należy
Do naszych obowiązków należy
 • Selekcja i przetwarzanie CV zgodnie z zasadami RODO 

 • Sprawdzanie kwalifikacji i statusu prawnego kandydatów przed zatrudnieniem  

 • Uzyskanie niezbędnych certyfikatów i licencji dla wybranych pracowników 

 • Prawidłowe naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i innych świadczeń, a także terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracowniczych. 

 • Zapewnienie odpowiednich szkoleń, takich jak szkolenia BHP. 

 • Selekcja i przetwarzanie CV zgodnie z zasadami RODO 

 • Sprawdzanie kwalifikacji i statusu prawnego kandydatów przed zatrudnieniem  

 • Uzyskanie niezbędnych certyfikatów i licencji dla wybranych pracowników 

 • Prawidłowe naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i innych świadczeń, a także terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracowniczych. 

 • Zapewnienie odpowiednich szkoleń, takich jak szkolenia BHP. 

Dodatkowo oferujemy

Dodatkowo oferujemy
Dodatkowo oferujemy
 • Organizację zakwaterowania - obsługa wielu lokalizacji 

 • Organizację transportu i planowanie logistyki zgodnie z harmonogramem pracy 

 • Szybkie zastępstwo pracownika w przypadku nieobecności  

 • Wsparcie ze strony koordynatorów wielojęzycznych 

 • Organizację zakwaterowania - obsługa wielu lokalizacji 

 • Organizację transportu i planowanie logistyki zgodnie z harmonogramem pracy 

 • Szybkie zastępstwo pracownika w przypadku nieobecności  

 • Wsparcie ze strony koordynatorów wielojęzycznych 

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster