Polish (Poland)

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne

EEJ zapewnia kompleksowe podejście do optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o nasze bogate doświadczenie w zakresie lokalnego rynku, prawa pracy i oczekiwań pracowników.

EEJ zapewnia kompleksowe podejście do optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o nasze bogate doświadczenie w zakresie lokalnego rynku, prawa pracy i oczekiwań pracowników.

EEJ zapewnia kompleksowe podejście do optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o nasze bogate doświadczenie w zakresie lokalnego rynku, prawa pracy i oczekiwań pracowników.

Oferujemy

Oferujemy
Oferujemy
  • Pomoc w stworzeniu odpowiedniej strategii biznesowej, która będzie zgodna z prawem pracy 

  • Pomoc w opracowaniu systemów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych 

  • Analizę potrzeb kadrowych 

  • Wsparcie w procesach zmian personalnych 

  • Wdrażanie praktyk związanych z budowaniem pozytywnej kultury pracy 

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster

Contact us

+48 733 000 274

info@edu-jobs.eu

Chłodna 51, 35 floor
Warsaw, Poland 00-867

Follow us

Made with

by PixelBooster